x

Uputstvo za korištenje Virtuelne Ture

Virtuelna Tura je interaktivni sadržaj, a to znači da posjetilac bira sadržaje koje će pregledati, kao i vrstu i detaljnost prikaza. Sastoji se od velikog broja međusobno povezanih panorama 360o, a svaka od panorama omogućava posjetiocu pogled iz jedne tačke na okolinu u svim pravcima. Okretanje panorame 360o se obavlja pokretima miša (sve vreme lijevi taster miša treba biti pritisnut), ili pomoću strelica koje se nalaze na traci u dnu ekrana. Približavanje i udaljavanje se obavlja okretanjem točkića miša u jednom ili drugom pravcu (ili klikom na znakove + i - koji se nalaze na traci u dnu ekrana).

Kretanje kroz Virtuelnu Turu predstavlja prelaz sa jedne na drugu tačku tj. panoramu 360o, čime se ostvaruje virtuelna šetnja kroz oblast pokrivenu Virtuelnom Turom. Prelazak iz jedne u drugu tačku (panoramu 360o) može se obaviti na više načina: klikom na oznaku koja se pojavljuje na ekranu, stelicama koje se nalaze na krajevima trake u dnu ekrana, ili izborom neke panorame 360o sa liste koja se nalazi na istoj traci (druga ikona po redu). Oblast koja je pokrivena Virtuelnom Turom se nalazi i na mapi, a mapa se otvara klikom na ikonicu globusa koja se nalazi na traci u dnu ekrana. Na mapi su označene sve tačke na kojima su snimljene panorame 360o, tako da se i klikovima ne te tačke na mapi može kretati kroz Virtuelnu Turu.

Takođe, na glavnom meniju u vrhu ekrana se nalazi lista svih lokacija obuhvaćenih Virtuelnom Turom. Osim toga, u glavnom meniju se mogu odabrati tematski kategorisane ture, obilazak obalne linije Boke, kao i pregled svih naselja na teritoriji Boke Kotorske.

Virtuelna tura omogućava i stereoskopski prikaz (ikonica naočara na traci u dnu ekrana), koji (pomoću specijalnih naočara) stvara posmatraču doživljaj vrlo realnog prisustva na toj tački - tzv. Virtuelna Realnost (VR). Druga i treća ikona na traci, gledano sa desne strane, omogućavaju posjetiocu Virtuelne Ture da je prikaže preko čitavog ekrana, ili da privremeno ukloni traku sa ikonama.

x x

Kontakt podaci

e-mail: office@falconero.me
tel: +382 67 233 377
Web prezentacija kompanije: www.falconero.me

Vlasnik prezentacije i svih panorama 360o: Falco Nero d.o.o. Herceg Novi
Autor panorama 360o: Dejan Stojanović, BSC.eng
Obrada snimljenog materijala i izrada prezentacije: Produkcijski tim Falco Nero

Predstavite svoj objekat / uslugu / ponudu na 3D Virtuelnoj Turi Boke Kotorske!

Obzirom da je Virtuena Tura namjenjena promociji turističkih potencijala Boke, omogućili smo svima koji su u svojim poslovnim aktivnostima imaju i neki od vidova turističke ponude (smještajni kapaciteti, ishrana, zabava i druge aktivnosti) da se predstave.

Predstavljanje ponude na Virtuelnoj Turi je u standardnoj formi, koja obuhvata jednu ili više panorama 360o na lokaciji po želji klijenta, kao i kraći info tekst o ponudi koji dostavlja klijent. Naravno, u ponudu je uključeno precizno lociranje klijenta na mapi, kao i link ka klijentovoj web prezentaciji ili booking sistemu preko kojeg se rezerviše smještaj.

Na zahtjev klijenta, njegove panorame 360o se mogu postaviti i na Google Maps, a moguća je i implementacija Virtuelne Ture na web prezentaciji klijenta.